AKKAŞ Hakkında - NISSAN AKKAŞ PLAZA - Hoşgeldiniz!
AKKAŞ Hakkında

Ticaret Ünvanı

AKKAŞ MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞTİ.

İş Adresi:İzmir Yolu Üzeri 3.Kilometre Çayırhisar Mevkii Akaaş Plaza Merkez/Balıkesir

Yukarıda ünvanı,ticari ikametgahı yazılı tescil ve ilan tarihinden beri kurulmuş bulunan hükmi şahıs yukarıda yazılı ünvanın ticareti ile şirketi temsile selahiyetli olanların isimlerinin ve imza şekillerinin Balıkesir 2.noterliğinden 10.08.2011 tarih 22873 yevmiye sayılı imza beyanameside memuriyetimize tevdi edilmiş olmakla Ticaret kanununa uygun olarak Memurluğumuzca mahfuz vesikalara dayanılarak 10.08.2011 tarihinde tescil ve ilan edildiği ilan olunur.

Akkaş Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret Limited Şirketi Anasözleşmesi

Kuruluş

Madde 1:

Aşağıda Adları,Soyadları,Uyrukları ve İkametgahları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Kurucunun Adı Soyadı:1-Akkaş Otomotiv Petrol İnşaat Turizm Ticaret Ltd Şti

İkametgahı:İzmir Asfaltı Ilıca Mevkii 3.Km Edremit/Balıkesir

Uyruğu:Vergi No 0280039394

Kurucunun Adı Soyadı:2-Ali Sami Akkaş

İkametgahı:Aliçetinkaya Mah.Güvercin Koyu Küme Evleri No:119/1Karaağaç Beldesi Gömeç/Balıkesir

Uyruğu:T.C 25549283806

Kurucunun Adı Soyadı:3-Hüseyin Akkaş

İkametgahı:Bahçelievler Mahallesi 258.Sokak No:10/9 Balıkesir

Uyruğu:T.C. 25543284014

Kurucunu Adı Soyadı:4-Mustafa Akkaş

İkametgahı:Aliçetinkaya Mah.Güvercin Koyu Küme Evleri No:119 Karaağaç Beldesi Gömeç/Balıkesir

Uyruğu:T.C.25540284178

ŞirketinÜnvanı:

Madde-2:

Şirketin Ünvanı:Akkaş Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret Limited Şirketi'Dir.

Amaç Ve Konu:

Madde-3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a.Yurtiçinde ve yurtdışında otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs,minübüs,midibüs,kamyon,kamyonet,traktör,taksi,motosiklet,bisiklet,trayler ve bunlara benzer motorluve motorsuz kara,hava,deniz taşıtlarının grayder,silindir v.b.ağır iş ve sanayi makinelerinin,yükleme,boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak,acente,bayilik ve mümessilliğini almak,her türlü otomobil ve motorlu araçların alım satımını ithalat ve ihracatını,toptan ve perakende ticaretini yapmak.Motorlu kara nakit vasıtalarının iç ve dış lastikleri,jantların alım satım,ithalat ve ihracatını yapmak.Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara,hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik mümessilliklerini almak ve servislerini açmak işletmek.Oto galerileri açmak işletmek veya işlettirmek.

b.Her türlü nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satımı,ithalatı,ihracatı ve imalatını yapmak,otomotiv sektörü ile ilgili her türlü mekanik,elektrikli,elektronik motor ve bütünleyici aksamını ve diğer tüm işlevli aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını imal etmek,ettirmek,almak,satmak,ithalatını yapmak.Her türlü oto direksiyonu imalatı,ihracatını ve ithalatı,ihracatı ve alım satımı,nakil vasıtalarının akülerinin alımını, satımını,ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü oto yedek parçalarının yurt dışındaki ve yurt içindeki imalatçı firmaları ile anlaşmalar yaparak,bu mümessillik,distribütörlük ve acenteleliklerini yapmak.Motorlu ve motorsuz elektrikli,elektronik her çeşit kara vasıtaları olan otomobil,kamyon,kamyonet,otobüs,minibüs ve benzeri araçların her türlü tamir bakımını,yedek parça,modernizasyonu,rutin teknik kontrollerini yapmak.Bu işlerle ilgili her türlü servis ağları kurmak,işletmek,otomotiv sanayi ile ilgili yıkama yağlama servisi kurmak işletmek kullanılacak malzemeleri almak,satmak,imalat,ithalat,toptan ve perakende satmak.

c.Her türlü petrol,petrol türevleri;benzin,motorin,gaz yağı,fueloil,,solvent,jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar,gresler vb. alımını, satımını yapmak,yükleme,boşaltma,depolama,dağıtım,dolum tesisleri kurmak.Akaryakıt istasyonları açmak,işletmek,yıkama yağlama servis istasyonları kurmak.Petrol ofisi ve benzeri kuruluşların bayiliğini almak,her türlü sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG),oksijen gazı,eton,argon,helyum ve diğer asal gazların taşlanması,depolanması,muhafazası,dolum tesislerinin kurulması.LPG satış istasyonları açmak.Servis hizmetlerinde bulunmak.Benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak,bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını,ihracatını yapmak.

d.Şirket yutiçinde ve yurt dışında her türlü motorlu,motorsuz,elektrikli otomobiller ile,diğer kara nakil vasıtalarının kiralaması,rent a car faaliyetlerini yerine getirir.Bunun için her türlü,motorlu,elektrikli,akülü,LPG'li kara nakil vasıtalarıyla,iş makinelerini satın alır,kiralar,ithalatını yapar.

e.Şirket elektrikli ve akülü otomobiller ile her türlü iş makineleri ve kara nakil vasıtalarının,ithalat ve ihracatını yapar.Yurt içinden ve yurt dışından firmaların bayiliklerini,acenteliklerini ve distribütörlüklerini alır.Bunların yedek parçalarınının toptan ve perakende ticaretini yapar.Satış merkezleri ile tamir bakım onarım merkezleriyle yetkili servisleri açar işletir.Bu araçlar için enerji istasyonları kurar,yerli ve yabancı enerji firmalarının temsilcilik,bayilik ve yetkili istasyon işletmeciliğini alır,kurulan bu enerji istasyonlarını işletir,işlettirir,kiraya verir veya devreder.

f.Turistik yerlere turizme elverişli alanlarda hakiki ve hükmi şahıs ya da devlete ait arazi ve arsaları satın almak,T.C.Turizm Bakanlığı veya diğer bakanlıklardan tahsisli yerler almak.Alınan yerleri kiralamak,kiraya vermek,satmak,bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel,motel,tatil köyü,kamp,plaj,termal ve sportif tesisler,konuk evi,eğlence yerleri,lokanta,kafeterya,restoran,gazino,market,pastane gibi ticari işletmeler tesis etmek,kurmak,inşa etmek ya da ettirtmek,işletmek,işlettirtmek,kiraya vermek,satmak,bu meyanda başka şirketlere verilen ön izin ve tahsis haklarının mevzuat dahilinde devralmak,devretmek.

g.Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat ve taahhüt işleri yapmak,ihale,arttırma ve eksiltmelere katılmak,özel inşaatlar yapmak.Her türlü inşaat malzeme ve makinelerinin alımını,satımını,imalatını,ithalatını ve ihracatını yapmak.İnşaatların taahhüt ve proje uygulamaları için lisans,mühendislik,mimarlık,kontrolörlük,proje ve fizibilite hizmetleri vermek.Arsa karşılığı,kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile müteahhitlik ve bu işler ile ilgili mühendislik ve taşeronluk yapmak.

h.Ziraat,tarım ve hayvancılıkla iştigal etmek.Bunun için araziler satın almak,kiralamak,üretimi ve alım-satım için gerekli yatırımları yapmak,makine ve teçhizatların,kimyasal organik ve inorganik gübrelerin ticaretini,ithalat ve ihracatını yapmak.Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla,kümes hayvanlarının yetiştiriciliğini yapmak.Yaş sebze ve meyve üretim sahaları ile işleme tesisleri kurmak.Konusuyla ilgili her türlü danışmanlık hizmetleri vermek.

i.Her türlü gıda,temizlik ve kozmetik ürünlerinin,ve malzemelerinin imalatı,alım-satımını yapmak,konserve ve hazır gıda üretimi yapmak,bunlarla ilgili yatırımları gerçekleştirmek, makine teçhizatının ticaretine, ithalat ve ihracatını yapmak.Toptan veya perakende satış mağazalarını açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.

j.Her türlü tekstil ve konfeksiyon ile iplik, dokuma ve deri konfeksiyon ürünlerinin, bunların yaratma malzemelerinin, makine ve teçhizatının ticaretini ve üretimini yapmak, bunla ilgili yatırımları gerçekleştirmek, ithalat ve ihracatını yapmak.

k.Amaç ile ilgili konularda, pazarlama ve satış faaliyetinde bulunmak, resmi ve özel sektör ihalelerine katılmak, bu ihalelerle ilgili yeterlilik belgeleri için çeşitli anlaşmalar yapmak,karne ve yeterlilik belgeleri için ihalelere girmek,taahütlerde bulunmak.Yap işlet devret modelinde yapılacak ihalelere girmek,taahütlerde bulunmak,kanuni şartlar içinde işletmeciliğini yapmak.Serbest bölgeler dahil olmak üzere ithalat ve ihracat yapmak.

ı.Konusu ile ilgili faaliyeletlerde bulunmak izere ortaklıklar kormak ve aynı amaçla çalışılan yerli ve yabancıkuruluşlara iştirak etmek.Firmalarla(mümessillik,distribütörlük,bayilik,acentelik,komisyonculuk,faaliyetinde bulunmak)

m.Amaç ile ilgili konularda,marka ihtira beratı,her tür imtiyaz,lisans telif hakları,alemet-i-farika Patent,know-how ve diğer sinai müliyet haklarını tesis etmek,devralmak,kiralamak,kısmen veya tamamen devir etmek,kiraya vermek.

n.Şirket işleri için gerekli olan Arsa,Arazi,Bina,Makine ve aletler ile yedek parçalar,tesis ve taşıtları ihtisap etmek bunlar üzerinde ayni ve şahsi haklar tesis etmek,kiralamak,devralmak,devretmek.Menkul gayri menkulleri üzerinde intifa ,sükna,gayri menkul mükellefiyeli kat irtifakı tesis edebilmek,ayrıca gayrimenkul mükellefiyeti,kat mülkiyeti tesis edebilmek,gayri menkulleri ile ilgili olarak tapu ve kadastro dairelerinde ipotek verebilmek,menkul ve gayrimenkul alım satımı yapabilmek,gayrimenkulleri ile ilgili ifraz,tevhit ve parselasyon ile ilgili her türlü muamele ve tasarrufta bulunabilmek.

o.Alacakları için her türlü teminat almak,factoring işleri yapmak,borçlu gerçek ve tüzel kişilere ait yada borçla ilgili 3.kişilerin ipoteklerini veya rehinlerini alabilmek,ipoteklerinifek etmek,bunlarla ilgili işlemler için gereken kişilere vekalet vermek,gerektiğinde vekaleti azletmek.

p.Yabancı sermaye iştiraki ile şirketler kurmak, yabancı şirketlerden intifa haklarını devir alınak.

Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde Ortaklar Kurulu'nca bu yolda karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri:

Madde-4:

Şirketin Merkezi Balıkesir İli, Merkez İlçesi'ndedir.Adresi İzmir Yolu Üzeri 3.Km Çayırhisar Mevkii Akkaş Plaza Merkez/Balıkesir'dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil,Türkiye Ticaret Sicil Gazetesin'nde ilan ettirilir.Tescil vr İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen,yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket yurt içinde ve yur dışında şubeler açabilir.

Süre:

Madde-5:

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 (Doksandokuz) yıldır.Bu süre Ticaret Sicil memurluğundan izin alınarak uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye:

Madde-6:

Şirketin sermayesi 1.750.000,00 (Bir Milyon Yedi Yüz Elli Bin )TL dir.Bu sermaye her biri 25,00TL (Yirmi beş Türklirası)TL değerinde 70.000 Paya bölünmüş olup bunun;

59,500 Paya karşılık 1,487.500,00 TL (Bir Milyon Dört Yüz Seksen Yedi Bin Beş Yüz Türklirası) Akkaş Otomotiv Petrol İnşaat Turizm Ticaret Ltd. Şti. tarafından;

3.150 paya karşılık 78.750.00 TL (Yetmiş Sekiz Bin Yedi Yüz Elli Türklirası) Ali Sami Akkaş tarafından;

3.675 paya karşılık 91.875,00 TL (Doksan Bir Bin Sekiz Yüz Yetmiş Beş Türklirası) Hüseyin Akkaş tarafından;

3.675 paya karşılık 91.875,00 TL (Doksan Bir Bin Sekiz Yüz Yetmiş Beş Türklirası) Mustafa Akkaş tarafından;

muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Şirket Sermayesinin 1/4 ü (437.500,00 TL) Ticaret Siciline tescil tarhinden itibaren,en geç üç ay içerisinde geriye kalan 3/4 ü ise 3 yıl içerisinde peşin olarak ödenecektir.Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı oluru ile belirlenen tarihten önce istenebilir.Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

İlan:

Madde-7:

Şirkete ait olanlar Türk Ticaret Kanununun 37.Maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari (7) yedi gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi:

Madde-8

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar tarafından seçilecek olan bi veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk (10) On yıl için Bahçelievler Mahallesi 258. sokak No:10/9 Balıkesir adresinde mukim Hüseyin Akkaş ve Aliçetinkaya Mah .Güvercin Koyu Küme evleri No:119 Karaağaç beldesi Gömeç/Balıkesir adresinde mukim Mustafa Akkaş merkez ve şubede şirket müdürü olarak seçilmiştir.

Temsil:

Madde-9:

Şirketi müdürler temsil eder.Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit,tescil ve ilan olunur.İlk (10) On yıl için müdür olarak seçilen Hüseyin Akkaş ve Mustafa Akkaş atacağı münferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzama,ahz u kabza,tesis ve taşıtları iktisap etmeye,kiralamaya,devralmaya,devretmeye;menkul ve gayrimenkulleri üzerinde intifa,şükna,gayrimenkul mükellefiyeti,kat irtifakı tesis edebilmeye,ayrıca gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti tesis edebilmeye,gayrimenkulleri ile ilgili olarak tapu ve kadastro dairelerinde ipotek verebilmeye,menkul ve gayri menkul alım-satımı yapabilmeye,gayrimenkulleri ile ilgili ifraz,tevhit,tefrit ve parselasyon ile ilgili her türlü muamele ve tasarrufta bulunabilmeye,Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde tüm bankalarda Türk Lirası ve Yabancı Para cinsinden her türlü mevduat ve tevdiat hesapları açabilmeye,diledikleri kadar paralar yatırıp çekmeye,yut içi ve yurt dışına her cins paraların transferlerini yapabilmeye,teminat mektupları almaya,vermeye iptal ettirmeye,her para cinsinden krediler kullanmaya,ipotek ve rehinler vermeye ve çözmeye,Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda her türlü iş ve işlemlerde şirketi tam yetkiyle temsil ve ilzama yetkilidir.

Hesap Dönemi:

Madde-10:

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.Yalnız ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Dağıtımı:

Madde-11:

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır;kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır.Kara iştirak edenlere hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir.Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara,hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi:

Madde-12:

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 (Yüzde yirmi)'sine çıkıncaya kadar ayrılır.Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile Kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:

Madde-13:

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.İş bu sözleşme 13 maddeden ibarettir.

Ortak

Akkaş Otomotiv Petrol İnşaat Turizm Ticaret Ltd.Şti

Adına

Hüseyin Akkaş imza

Ortak

Ali Sami Akkaş imza

Ortak

Hüseyin Akkaş imza

Ortak

Mustafa Akkaş imza

 

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

 

Ticaret Sicil No:6221-6821

Ticaret Ünvanı

AKKAŞ MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ/EDREMİT ŞUBESİ

Ticarethane Adresi:Akkaş Plaza Ilıca Mevkii İzmir Yolu 3.Km/Edremit/Balıkesir

Yukarıda Ticaret Sicil numarası ile ünvanı yazılı olan tarafından memurluğumuza verilen dilekçede;Merkezi Balıkesir’de bulunan ve Balıkesir ticaret siclinin 16515-Merkez sicil nosuna 17.08.2011 tarihinde tescili yapılan şirketin şube açılışına ait 15.05.2012 tarih ve 3 nolu ortaklar kurulu karar suretinin Ticaret Siciline tescil ilanı talep edildiğinden keyfiyetinin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak 21.05.2012 tarihinden tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi:15.05.2012

Karar Sayısı :3

Konu:Edremit ilçesine şube açılması

Başkan:Ali Sami Akkaş

Üyeler:Hüseyin Akkaş,Mustafa Akkaş,Akkaş Otomotiv Pet.İnş.Turz.Tic.Ltd.Şti.

Ortak kurulumuz 15.5.2012 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1)Şirketimizin Balıkesir ili Edremit ilçesi Akkaş Plaza Ilıca Mevkii İzmir Yolu 3.Km adresinde şubesinin açılmasına,

2)Şube ünvanının ‘’Akkaş Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret Limited Şirketi Edremit Şubesi’’olmasına,

3)Şubeye sermaye tahsis edilmemesine merkezden karşılanmasına,

4)Şube müdürlüğüne 25540284178 T.C. kimlik numaralı Mustafa Akkaş’ın atanmasına ve şubeyi yapılacak her türlü işlemlerde konularda ahzu kabza münferiden temsil ve ilzam etmesine,

5)Şubede şirket ana sözleşmesinin 3. Maddesinde yer alan konularda faaliyet gösterilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Mustafa Akkaş imza

25540284178

Ali Sami Akkaş imza

25549283806

Hüseyin Akkaş imza

25543284014

AKKAŞ Hakkında
Satış Sonrası
Kullanım Koşulları
Gizlilik Sözleşmesi
İnsan Kaynakları Politikamız

AKKAŞ Hakkında | Satış Sonrası | Kullanım Koşulları | Gizlilik Sözleşmesi | İnsan Kaynakları Politikamız | AKKAŞ Otomotiv | AKKAŞ Sigorta

 

© 2012 AkkaşNissan. Tüm Hakları Saklıdır.

Nissan Juke

Nissan Micra

Nissan Navara

Nissan Note

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai+2

Nissan X-Trail